Genel Tanıtım

Antropoloji, kelime anlamı insan bilim olan Anthropos ve Logos kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. İnsanın biyolojik ve kültürel çeşitliliğini çalışan antropoloji bulgularını geliştirdiği kuramlarla açıklamaya çalışmaktadır. Antropoloji çalışmalarını dört alt bilim dalına ayrılarak yürütmektedir: Linguistik Antropoloji, Sosyal Antropoloji, Biyolojik Antropoloji, Arkeolojik Antropoloji. Türkiye’de Linguistik Antropoloji çalışmaları yapılmamaktadır. Arkeolojik Antropoloji ise Arkeoloji Bölümü olarak ayrı bir bilim alanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümümüzde yapılan bilimsel çalışmalar Sosyal ve Biyolojik Antropoloji alanlarında devam ettirilmektedir.

Biyolojik Antropoloji
İnsanı biyolojik açıdan ele alan Biyolojik Antropoloji, insanin canlılar dünyasındaki yerini ve evrimini, gelişimini ve çeşitliliğini çalışır. Biyolojik Antropoloji araştırmalarını primatoloji, paleoantropoloji, insanın biyolojik çeşitliliği, populasyon geneteği, adli antropoloji gibi alt dallarla sürdürmektedir. Bölümüzde ise Biyolojik Antropoloji alanında Lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen eğitim çerçevesinde insan evrimi, biyolojik çeşitlilik, biyoarkeoloji, adli antropoloji, primatoloji, sosyobiyoloji, moleküler antropoloji, paleopatoloji, dental antropoloji ve paleodemografi gibi dersler verilmektedir. Bu alandaki araştırmalar ise, eski insan toplumları üzerinde odaklanmaktadır. İstekli olan öğrencilermizle birlikte, farklı dönemlere ait arkeolojik kazılara katılarak eski insanlara ait iskelet kalıntıları gün ışığına çıkarılmakta, kazılan iskeletler laboratuvar çalışmalarıyla yayın aşamasına hazırlanmaktadır.

Sosyal Antropoloji
Sosyokültürel antropoloji kültür ve toplumu mercek altına alan bir bilim dalıdır. Geçmişte ve günümüzde yaşanan kültürel çeşitliliği araştırmaktadır. Sosyal antropologlar kültürü kökeni, gelişimi, çeşitliliği ve zaman ile topluluklar içerisindeki değişimi ekseninde anlamaya çalışmaktadır. Alan çalışmasına dayanan etnografi ve kültürler arası karşılaştırmaya dayanan etnoloji sosyokültürel antropolojinin iki ana yaklaşımıdır. Bölümümüzde giriş düzeyinde derslerle birlikte Alan Araştırması, Araştırma Yöntem ve teknikleri, Kültürel Antropoloji, Antropoloji Kuramları gibi spesifik başlıklara sahip dersler de verilmektedir.