Öğretim Üyeleri/ Görevlileri

Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Serpil EROĞLU ÇELEBİ

Prof. Dr. Ömür Dilek ERDAL

Doç. Dr. Kameray ÖZDEMİR

Doç. Dr. Gülfem UYSAL

Doç. Dr. Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Füsun Özer

Öğr. Gör. Dr. Elif Başak AKSOY

Öğr. Gör. Dr. Nefize Ezgi Altınışık