Misyon

Bölümümüzün misyonu, bilimsel veriler ışığında insan toplumlarının, özellikle de Anadolu insanının temsil ettiği tarihsel ve güncel biyolojik ve kültürel çeşitliliği incelemek, karşılaştırmacı bakış açısıyla tarihsel ve güncel başka insan topluluklarıyla benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak ve bu çerçevede biyolojik ve toplumsal/kültürel değişmeyi aydınlatmaktır. Antropoloji bölümünde yapılan araştırmalar, verdiği nitelikli eğitimle gerek Hacettepe Üniversitesine gerek istekte bulunan diğer üniversitelere insan türünün biyolojik ve kültürel açıdan gösterdiği çeşitliliği, bu çeşitliliğin uygun hangi tekniklerle incelenebileceği, bu çeşitliliğin nasıl yorumlanması gerektiği yönünde bilimsel katkılar sağlamaktadır. Öte yandan, bir başka misyonumuz da, insanın biyokültürel özellikleri konusunda öğrencilere temel bilgilerin aktarılmasını sağlamaktır. Bu geniş perspektifli yaklaşımı barındırmasıyla bölümümüz, Türkiye'de antropoloji alanının temsilini, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini üstlenmiştir. Ayrıca gelişmekte olan üniversitelerde kurulmuş antropoloji bölümlerinin öğretim üyesi yetiştirme çabasına en büyük desteği yine bölümümüz vermektedir.

Vizyon

Vizyonumuz, bölümümüzde yapılan araştırmalar yoluyla yeni, orijinal bilgi üretmek; antropoloji disiplininin ülke çapında gelişmesi için nitelikli araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmek; bölüm elemanlarının gerek bireysel gerek topluca çevirdiği ve yazdığı kitaplar, araştırmaların yansıtıldığı makaleler yoluyla bu disiplinin tanınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak; alanımızdaki çağdaş eğilimleri temsil etmek; bu eğilimlerin eleştirisini yapacak ve antropolojiye dünya çapında katkı sağlayacak kavramsal ve kuramsal düzeyi yakalamaktır. Özellikle insan çeşitliliği bakımından dünyanın en önemli bölgelerinden birinde yer alan ülkemizde, bu çeşitliliğin anlaşılmasına yönelik çalışmalarla toplumsal, kültürel ve siyasal sorunların çözümüne etki edecek bilimsel katkıyı sağlamak; önyargılarla ve stereotiplerle mücadele etmek; etnosantrik, Avrupamerkezci, oryantalist ve oksidentalist bakış açılarının düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici etkilerini ortadan kaldıracak biçimde bölge gerçekliğinin anlaşılmasına yardımcı olarak dünya barışına ve ortak insanlık fikrine hizmet etmek vizyonumuz içinde önemli yer tutmaktadır.