36.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu