Minor Program Curriculum

Minor Program Instruction

Minor Program Curriculum

FALL SEMESTER
ANT 203 Sosyal/Kültürel Antropoloji (Required) (T:3 P:0 K:3 AKTS:4)
ANT 211 Biyolojik Antropoloji (Required) (T:3 P:0 K:3 AKTS:4)
ANT 214 İnsanın Biyolojik ve Kültürel Çeşitliliği (Obtional) (T:3 P:0 K:3 AKTS:4)
ANT 411 Biyoarkeoloji (Obtional) (S) (T:3 P:2 K:4 AKTS:5)
ANT 409 Primatoloji (Obtional) (T:3 P:0 K:3 AKTS:4)
ANT 415 Adli Antropolojiye Giriş (Obtional) (T:2 P:2 K:3 AKTS:4)
ANT 343 Antropometri (Obtional) (T:3 P:0 K:3 AKTS:5)
ANT 423 Niteliksel Araştırmada Bilgisayar Programı Kullanımı (Obtional) (T:2 P:1 K:3 AKTS:5)

SPRING SEMESTER

ANT 211 Biyolojik Antropoloji (Required) (T:2 P:1 K:3 AKTS:5)
ANT 446  Alan Çalışması Yöntem ve Teknikleri (Required) (T:3 P:0 K:3 AKTS:4)
ANT 352 Kültür Tarihi (Obtional) (T:3 P:0 K:3 AKTS:4)
ANT 214 İnsanın Biyolojik ve Kültürel Çeşitliliği (Obtional) (T:3 P:0 K:3 AKTS:4)
ANT 411 Biyoarkeoloji (Obtional) (T:3 P:2 K:4 AKTS:5)
ANT 409 Primatoloji (Obtional) (T:3 P:0 K:3 AKTS:4)
ANT 415 Adli Antropolojiye Giriş (Obtional) (T:2 P:2 K:3 AKTS:4)
ANT 353 İnsanda Büyüme ve Gelişme (Obtional) (T:2 P:2 K:3 AKTS:4)
ANT 423 Niteliksel Araştırmada Bilgisayar Programı Kullanımı (Obtional) (T:2 P:1 K:3 AKTS:5)
ANT 447 Biyolojik ve Kültürel Değişim (Obtional) (T:2 P:1 K:3 AKTS:5)