Emeği Geçenler

Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Akile GÜRSOY (Yeditepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Rıza BALABAN (Emekli Öğretim Üyesi)                                
Doç. Dr. Yalçın İZBUL  (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tayfun ATAY (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Suavi AYDIN (H.Ü. İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Sibel ÖZBUDUN (Yeditepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Erhan Gürsel ERSOY (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. N. Serpil ALTUNTEK (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Baklı AYDIN ŞAFAK (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Metin Özbek (Emekli Öğretim Üyesi)